Pokud máte dotazy k betonovému lehčenému komínu kontaktuje nás.

Betonový lehčený komín

Betonové lehčené komíny s korozivzdornou výstrojí jsou určené pro odvod spalin spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva s provozem komínu N1 (přirozený tah).

Stavebnicový univerzální komín BLK

Betonový lehčené komíny jsou sestavené:

 • kombinace výstroje z korozivzdorné oceli a lehkých betonových tvárnic
 • vysoká odolnost proti vyhoření komínu
 • vysoký tepelný odpor pláštěvložky nepraskají jako keramické
 • vysoký tepelný odpor pláštěvložky prakticky neomezená životnost výstroje z korozivzdorné oceli jako keramické
 • komín lze založit z jednotlivých pater
 • velmi jednoduchá montáž komínu
 • velmi jednoduchá demontáž komínových vložek při výměně vložky jiného průměru
 • dle výkonu spotřebičů a hmotnost od 38 kg/m
 • z komínových tvárnic jedno nebo dvouděrových
 • BLK tvárnice vyrobených z Liapor polystyren betonu
 • korozivzdorných komínových vložek a odboček
 • dilatační manžety síly 0,6 - 1 mm O130 - 280 mm
 • komínových dvířek nerez nebo pozink
 • izolace z kamenné vlny tl. 2 - 5 cm
 • komínové betonové hlavy