Pokud máte dotazy ke kontrole a čištění komínů kontaktuje nás, nebo vyplňte formulář na konci této stránky a my se Vám ozveme.

Rozdíl mezi revizí a kontrolou komínů

Lidé si často pletou pojmy revize a kontrola, proto považujeme za potřebné objasnit tyto termíny, aby nedocházelo k zbytečným nedorozuměním. Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které předepisuje pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest, tj. spotřebičů paliv, kouřovodů a komínů, definuje kontrolu a revizi následovně.

Revize spalinové cesty se provádí

Kontrola spalinové cesty se provádí posouzením

 • před uvedením spalinové cesty do provozu
 • po každé stavební úpravě komína
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
 • po komínovém požáru
 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě
 • při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě
 • bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
 • komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům
 • zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby
 • jejího stavebně technického stavu

Zpráva o provedení kontroly-čištění spalinové cesty

Cena

ZPRÁVA O PROVEDENÍ KONTROLY – ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY DLE VYHLÁŠKY č. 34/2016 K PROVEDENÍ ZÁKONA č. 320/2015 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v § 5 Revize spalinové cesty uvádí, že revizi spalinové cesty provádí odborně zůsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a která je zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systémů nebo revizním technikem spalinových cest."

Revize výchozí s technickou zprávou: 2000,-Kč, kontrola spalinové cesty: 800,-Kč, (výpis zprávy o kontrole na místě) revize pro celé domy (jedna bytovka): 450,-Kč, čištění spalinové cesty: 400,-Kč, (Pozn: uvedené ceny jsou bez DPH).

Zajímá Vás cena za vložkování komínů? Cena se stanovuje individuálně podle potřeb zákazníka a dozvíte se jí po vyplnění a odeslání tohoto dotazníku. Potřebujeme jen vědět pár podrobností abychom mohli cenu stanovit.

Nezávazná poptávka kontroly a čištění

Please type your full name.
Invalid email address.
Kontakt: vložte číslo telefonu (povolena pouze čísla)
Adresa objektu: vložte název ulice a číslo popisné (povolena pouze písmena a čísla)
Adresa objektu: vložte název města (povolena pouze písmena a čísla)
vyberte jednu z možností
zvolte jednu z možností
Invalid Input

Naše služby

 • Vložkování komínů

  Nejrychlejší způsob, jak vyřešit problém s nefunkčním komínovým průduchem, je jeho vyvložkování. Nová vložka pomůže například, když proniká kondenzát skrz stěnu komínového tělesa
 • Frézování komínů

  Frézování komínu lze s úspěchem použít tam, kde je potřeba zvětšit průměr komínového průduchu ať již z důvodu připojení spotřebiče s větším výkonem
 • Výstavba komínů

  Nabízíme komplexní realizaci komínových staveb, od navržení vhodného komínu pro konkrétní spotřebič paliv po jeho finální montáž.
 • Kontrola a čištění

  Lidé si často pletou pojmy revize a kontrola, proto považujeme za potřebné objasnit tyto termíny, aby nedocházelo k zbytečným nedorozuměním. Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které předepisuje pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest, tj. spotřebičů paliv, kouřovodů a komínů, definuje kontrolu a revizi následovně.
 • Videoinspekce

  Pomocí speciální videokamery vybavené barevným CCD chipem a vestavěným světlem provádíme kontrolu vnitřních, nepřístupných částí komínu až do hloubky 20m.